W ramach usługi prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego oferujemy:

 • prowadzenie ewidencji przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • weryfikacja otrzymanych dokumentów księgowych,
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia,
 • księgowanie faktur do ewidencji sprzedaży i zakupu VAT
 • sporządzanie faktur wewnętrznych na potrzeby WNT, WDT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-UE,
 • przygotowywanie miesięcznych sprawozdań na potrzeby firmy,
 • sporządzenie rocznego podsumowania, zeznań rocznych oraz informacji dodatkowych,
 • sporządzenie sprawozdań do GUS,<
 • reprezentację firmy przed poszczególnymi urzędami.