Biuro rachunkowe to nie tylko prowadzenie rachunkowości, ale również pełna obsługa płacowa lub kadrowo-płacowa w ramach której:

 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców w ZUS (ZUA, ZWUA, ZZA)
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników
 • sporządzamy  roczne informacje o dochodach pracowników PIT 11
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)
 • przygotowujemy gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników
 • prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Pracy
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp
 • doradztwo z zakresu spraw kadrowych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS;
 • wsparcie w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych