Nie stosujemy sztywnego cennika. W oparciu o nasze doświadczenie w rachunkowości i bieżące rozmowy z klientem, ustalamy optymalną formę współpracy.

Znając szczegółowy zakres wspólnych praw i obowiązków ustalamy w drodze indywidualnych negocjacji optymalną dla obu stron cenę świadczonych usług.

Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług. Ulega ona zmianie, gdy dokumentacja klienta bądź czas pracy zmienia się znacząco.


Ceny usług księgowych ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta w drodze negocjacji i uzależnione są od:

  • formy ksiąg podatkowych ( np. Księgi Handlowe, PKPiR, ryczałt)

  • formy prawnej ( np. osoba fizyczna, spółka cywilna, sp.z o.o.)

  • branży ( np. działalność usługowa, handlowa, produkcyjna)

  • ilości dokumentów księgowych

  • innych ( np. firma jest płatnikiem VAT, transakcje zagraniczne itp.)